Logga stor 1 orange (1)
Integritetspolicy

1 – Introduktion 

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Emmily Börjesgård, org.nr 801207-2701, Åbrovägen 21, 598 40 Vimmerby, Sweden, e-post: kontakt@emmilyb.se (i denna integritetspolicy även kallad ”EmmilyB” ”jag” “min”, “mig”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt visar hur EmmilyB säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.1 Med dig menas du som är deltagare i EmmilyBs verksamhet och användare av EmmilyBs webbplats som emmilyb.se.

1.2 EmmilyB är personuppgiftsansvarig för EmmilyBs hantering av dina personuppgifter och ansvarar för att hanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.3 Om du på något sätt inte är nöjd med hur jag behandlar dina personuppgifter har du rätt att ange eventuella klagomål till Datainspektionen, den svenska myndigheten för att säkra den enskilda individens rätt till integritet. Om du har ett klagomål skulle jag bli väldigt tacksam om du först kontaktar mig så att jag kan försöka lösa det åt dig.

1.4 Det är viktigt att informationen jag har om dig är korrekt och uppdaterad. Var vänlig att meddela mig om dina personuppgifter behöver uppdateras eller ändras genom att skicka ett e-post till kontakt@emmilyb.se.

2 – Vad gör jag med din information? 

2.1 Med ditt medgivande skickar jag dig e-post om mina tjänster och produkter. Det är både kostnadsfritt material (t.ex. freebies, bloggar, videofilmer, gratiskurser etc.) och information om olika event (t.ex. webbinar, retreats, kurser etc.).

2.2 När du köper något från mig, som en del av köp- och säljprocessen, samlar jag in de personuppgifter som du ger mig för att göra det möjligt för dig att ingå avtal med EmmilyB samt för mig att leverera de tjänster och produkter som du köpt.

Personuppgifterna kan också användas för att jag ska kunna erbjuda support. Det kan hända att jag även samlar in uppgifter om dig under tiden som du är kund för att kunna skicka relevant kommunikation till dig, såsom din köphistorik, samt vilka erbjudanden och event du varit intresserad av genom att ha läst ett mail från mig eller klickat på en länk i e-post från mig.

3 – Hur behandlar jag dina personuppgifter?

3.1 Personuppgifter inkluderar alla uppgifter som ger oss möjlighet att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data. Jag kan komma att behandla olika typer av dina personuppgifter såsom:

 • Identitetsuppgifter som kan inkludera ditt förnamn, efternamn, jobbtitel.
 • Kontaktuppgifter som kan inkludera din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och länkar till sociala medieprofil.
 • Betalningsuppgifter som kan inkludera bank- och kreditkortsinformation.
 • Transaktionsuppgifter som kan inkludera information om betalningar oss emellan och annan information om köp du genomfört hos oss.
 • Tekniska uppgifter som kan inkludera dina inloggningsuppgifter, IP-adress, webbläsare, plug-ins till din webbläsare, tidszon och platsinformation, operativsystem och annan teknik som du genom dina enheter använder på vår webbplats.
 • Profiluppgifter som kan inkludera användarnamn och lösenord, köp du genomfört, dina intressen, preferenser och feedback du gett oss.
 • Användaruppgifter som kan inkludera hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter som kan inkludera hur du vill motta marknadsföring från oss och våra tredjepartstjänster.

3.2 Jag kan också använda mig av samlade uppgifter från dina personuppgifter som inte identifierar vem du är. De samlade uppgifterna räknas inte som personuppgifter förrän jag kan koppla ihop dem med dig. T.ex. kan jag analysera hur många av besökarna på vår webbplats som använder en viss funktion genom att använda samlade uppgifter. Om jag kan koppla ihop dessa samlade uppgifter till dina personuppgifter och därmed identifiera dig blir även de samlade uppgifterna personuppgifter och behandlas därefter.

3.4 Jag samlar inte in eller behandlar några känsliga personuppgifter om dig. Känsliga personuppgifter innefattar detaljer om din etnicitet, religion, sexuella preferenser, politiska åsikter eller biometrisk data.

4 – Hur samlar jag in dina personuppgifter?

4.1 Jag samlar in dina personuppgifter genom att använda olika metoder såsom:

Direktkontakt: Du kan exempelvis ge mig dina personuppgifter genom att fylla i formulär på min webbplats eller kommunicera med mig via brev, telefon, e-mejl eller när du:

 • köper mina produkter och tjänster
 • skapar ett konto på min webbplats
 • börjar prenumerera på någon av mina tjänster (t.ex. e-postutskick)
 • ber om att jag ska skicka information eller marknadsföring till dig
 • deltar i en undersökning, kampanj eller tävling
 • ger mig feedback

Tredjepartstjänster eller offentliga källor: Jag kan få uppgifter om dig genom olika tredjepartstjänster och offentliga källor såsom: tekniska uppgifter från analysverktyg såsom Google baserade utanför EU, annonsverktyg såsom Google och Facebook baserade utanför EU, kontakt-, betalnings- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster såsom till exempel Paypal baserade utanför EU, kontakt- och identitetsuppgifter från leverantörer såsom Hitta.se och Allabolag.se baserade inom EU, offentliga kontakt- och identitetsuppgifter från myndigheter såsom Bolagsverket baserade inom EU.

5 – Varför behandlar jag dina personuppgifter? 

5.1 Jag behandlar endast dina personuppgifter när det finns en laglig grund till behandlingen. De vanligaste anledningarna till att jag behandlar dina personuppgifter är:

 • för att ha möjlighet att leverera det som är överenskommet i samband med ditt köp
 • för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagar
 • när det finns ett berättigat intresse för EmmilyB (så länge inte ditt intresse av skydd för dina personuppgifter väger tyngre), s.k. intresseavvägning för att exempelvis skicka marknadsföring till dig

5.2 Du kommer få marknadsföring av mig om du: bett om att få information av mig eller har köpt någon av mina tjänster; eller om du gett mig dina personuppgifter av ett annat skäl (t.ex. om du börjar prenumerera på mitt nyhetsbrev eller annan marknadsföring) och gett ditt medgivande till mig att skicka information till dig; och i inget fall markerat att du inte vill motta marknadsföring från mig.

5.3 När jag frågar efter dina personuppgifter frågar jag dig även om ditt medgivande och ber dig bekräfta via e-post att jag får skicka marknadsföring till dig. Jag ger dig möjlighet att ta tillbaka ditt medgivande när som helst genom att ändra inställningar i mitt preferenscenter alternativt klicka på länken “Unsubscribe” eller “Avsluta prenumerationen” som finns i all e-post som jag skickar i form av e-postmarknadsföring till dig. Du kan också höra av dig till kontakt@emmilyb.se för att ta tillbaka ditt medgivande.

5.4 Om du tar tillbaka ditt medgivande till att jag får skicka marknadsföring till dig kommer det inte påverka behandlingen som gäller efter genomfört köp av tjänst. Du ska däremot vara medveten om att tjänsterna eventuellt inte fungerar som tidigare eller att EmmilyB  inte längre kan hålla dig uppdaterad om förändringar i tjänster du köpt eller tillgodose att tjänster fungerar som avsett.

6 – Vem lämnar jag dina personuppgifter till?                                                     

6.1 Jag säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

6.2 Generellt sett är de tredjepartstjänster jag använder endast till för att samla in och behandla information som behövs för att tillåta dem att leverera de tjänster som jag anlitat dem för. Dessa leverantörer är:

Tjänsteleverantörer som tillgodoser IT-, system- och administrationstjänster, professionella rådgivare i form av jurist, bank, revisor och försäkringsbolag, myndigheter där det finns gällande lagkrav.

6.3 Om min verksamhet och/eller webbplats blir uppköpt eller går ihop med ett annat företag, kan din information bli överförd till de nya ägarna så att de kan fortsätta att sälja och ge support för mina produkter och tjänster.

6.4 Min webbplats kan innehålla länkar till tredjepartssidor, plug-ins och applikationer. När du klickar på länkar eller godkänner tillägg kan det göra att du godkänner att tredjepartstjänster samlar in och delar dina personuppgifter. Jag kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster och är inte ansvariga för de integritetspolicys som gäller för andra sajter. Därför uppmanar jag dig att läsa integritetspolicys på andra sajter som du besöker.

7 – Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

7.1 Jag sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte där personuppgifterna först samlades in, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (t.ex. bokföringslagen).

7.2 För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för mig att spara dina personuppgifter tittar jag på mängden, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om jag kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för de rättsliga förpliktelser som finns. Enligt gällande bokföringslag måste jag behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitet, ekonomisk information och transaktionsinformation) i minst sju år efter bokföringsdatum.

7.3 Vid vissa omständigheter kan du be mig radera dina personuppgifter, gällande radering av dina uppgifter var vänlig kontakta mig på kontakt@emmilyb.se. Vid vissa omständigheter kan jag välja att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för statistik och analys, i ett sådant fall har jag möjlighet att obegränsat använda dessa uppgifter utan att meddela dig.

8 – Dina rättigheter

8.1 I enlighet med gällande lagstiftning har du rättigheter kopplat till dina personuppgifter.

Dessa rättigheter är att:

 • begära tillgång till dina personuppgifter
 • begära ändring och rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga
 • begära radering av dina personuppgifter
 • invända mot hanteringen av dina personuppgifter
 • begära en begränsning av hur dina personuppgifter behandlas
 • begära ett utdrag av dina personuppgifter
 • ta tillbaka medgivande om hur dina personuppgifter hanteras

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du önskar nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta mig på kontakt@emmilyb.se.

9.2 Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter), men jag kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan jag komma att neka din begäran under dessa omständigheter.

9.3 Jag kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa mig att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter). Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Jag kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

9.4 Jag försöker återkomma till alla berättigade begäranden inom en månad. Ibland kan det ta mig längre än en månad om din begäran är komplex eller om du har flera begäranden. I ett sådant fall kommer jag meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10 – Ändringar av denna integritetspolicy 

Jag kommer regelbundet att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur jag behandlar personuppgifter. Ändringar sker så fort jag har publicerat ändringarna på min webbplats. Om jag gör väsentliga ändringar kommer du att informeras om dessa och om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med EmmilyB innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

11 – Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill ha tillgång till, ändra något, lämna in ett klagomål, justera eller radera någon personlig information som jag har om dig eller helt enkelt vill ha mer information kan du kontakta mig på kontakt@emmilyb.se eller skicka ett brev till Emmily Börjesgård, Åbrovägen 21, 598 40 Vimmerby, Sweden.

hdrpl

Emmily Börjesgård

 • Stress- & utmattningscoach & inspiratör
 • Åbrovägen 21
  Vimmerby
 • kontakt@emmilyb.se
 • 0708-985 240